Returnering og ombytning af varer

Returnering af varer

Det er et krav, at du uden unødig ophold og senest på fjortendedagen retursender de varer du fortryder købet af. Det er din forpligtelse som forbruger at afholde returforsendelsesomkostningerne ligesom det er dit ansvar, at MakeLove rent faktisk modtager returforsendelsen rettidigt. Såfremt du tilbageleverer varer i brudt original emballage, eller helt undlader at retursende varer i originalindpakning, kan dette faktum muligvis udgøre en betragtelig værdiforringelse.

Varer undtaget for fortrydelsesretten

Nedenfor nævnte varer er fritaget for fortrydelsesretten:

Såfremt varer er omfattet af sundhedsbeskyttende eller andre foranstaltninger, der ikke egner sig til returnering. Fx erotikprodukter hvor plomberingen er brudt, tages ikke retur da det udgør en latent sundhedsrisiko ved videresalg.

Således bortfalder fortrydelsesretten, såfremt du bryder forsegling eller tager varer i anvendelse, der ikke egner sig til gensalg af hygiejniske årsager.

Varens tilstand ved returforsendelse

Du hæfter personligt for anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens brug eller beskaffenhed. Du kan gennemse varens art, funktions- og virkemåde, men du kan under ingen omstændigheder tage varen i brug, da der er betragtelige sundhedsrisici ved et eventuelt videresalg af varer, der rent fysisk er taget i brug. Såfremt varen er prøvet, udover rimelig undersøgelse, vil det ultimativt betyde, at du får meget lidt, eller slet ingen penge retur, da varen bedst egner sig til bortskaffelse.

For yderligere information, se i øvrigt handelsbetingelser.